Kontakta mig

 

Verifiera och skicka

Bidrag att söka

Bidrag för församlingar i Göteborgs stift

Stiftsstyrelsen i Göteborgs stift har beslutat att anslå finansiella medel för församlingar att söka bidrag till att ta emot en ungdom genom Ung resurs.

Det finns 8 bidrag à 50 000 kr att ansöka om. Dessa prioriteras enligt följande riktlinjer:

  • Församlingar/pastorat som tidigare inte haft, samt församlingar/pastorat som haft men av ekonomiska skäl tagit bort Ung Resurs skall i första hand erbjudas ekonomiskt bidrag.
  • Församlingar/pastorat som har en tradition av att anställa unga volontärer men inte tidigare gjort så via Ung Resurs.
  • Församlingar/pastorat som kan uppvisa att de har ett boende eller ser goda möjligheter att ordna detta.
  • Församlingar/pastorat som har god tjänstebesättning. D.v.s. inte för många vakanser.
  • Församlingar/pastorat som kan erbjuda en handledare som är villig att lägga tid och engagemang på denna uppgift

Detta bidrag ansöker ni om på ansökningsblanketten ”Arbetsplatsansökan för församlingar Ung Resurs 2017-2018” (se fråga 11) där ni också försäkrar att ni tagit del av dessa riktlinjer.

För mer information om detta, kontakta oss på info@ungresurs.nu