fbpx

Kontakta mig

 

Verifiera och skicka

Att vara volontär

Är du eller vill du göra ett år som volontär?

Under minst tio månader får du som volontär möjlighet att arvoderat ta del av kyrkans och en församlings liv och verksamhet. Du får arbetsuppgifter som varierar beroende på vilken församling du blir placerad i. Vanligt förekommande är verksamheter som riktar sig till barn och unga men även körer, verksamhet för äldre, vaktmästaruppgifter etc. Du anger själv i din ansökan vilka typer av verksamheter du är intresserad av. Förutom daglig verksamhet i församling ingår 15 kursdagar på Helsjöns folkhögskola tillsammans med de andra volontärerna, möjlighet till bibelfördjupning samt kontinuerliga samtal med handledare och stiftskontakt.

Mer information

Kurstillfällen och handledning
Förutom den dagliga verksamheten i församlingen innehåller året 18 kursdagar tillsammans med de andra volontärerna på Helsjöns folkhögskola fördelade på fyra tillfällen. Volontärerna har även möjlighet till bibelfördjupning och andlig utveckling, exempelvis via Göteborgs stifts Bibelskola. Det ingår även att ha kontinuerliga samtal med handledare samt att få praktikplatsbesök av stiftskontakt. Under året uppmuntras volontärerna även att anordna egna träffar, delta i varandras aktiviteter eller på andra sätt stötta varandra. Gudsbild, församlingssyn, människosyn och Bibelsyn är de ämnen som är mest centrala och som tillsammans formar kyrkans liv, verksamhet och inriktning. Under ditt år som ungresurs får du möjlighet att reflektera över dessa. Ungresurs.nu genomförs som en folkhögskolekurs i samverkan mellan Göteborgs stift, Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift och Helsjöns folkhögskola.

 

Boende och ekonomisk ersättning
Det är församlingens ansvar att ordna med boende för dig som volontär. I vissa fall har man en egen lägenhet, i andra fall väljer församlingar att dela på en större lägenhet där unga kan dela boende. Fickpengen är på 6800:- i månaden innan skatt. Vad det innebär efter skatt varierar beroende på vad du tjänat tidigare under året eller kommer att tjäna efter volontärårets slut. Lättast är att du själv tar kontakt med Skatteverket om du vill ha aktuella siffror för just dig. Du förmånsbeskattas för bostaden, det innebär att du betalar en del i skatt på grund av att du får tillgång till bostad utan hyreskostnad.

 

Vem kan söka till ungresurs.nu?
Alla ungdomar mellan 18-25 år som vill prova på hur det är att arbeta i Svenska kyrkan är välkomna att söka till ungresurs.nu För att antas som volontär i ungresurs.nu behöver den sökande vara nyfiken på att lära känna Svenska kyrkan, dess tro och liv samt dess yrken. Tidigare församlingserfarenhet är meriterande.
I ansökan skall den sökande uppge två referenter varav en skall vara medarbetare i Svenska kyrkan.

 

Hur söker jag och vad händer med min ansökan?
Ansökningstiden löper från november till april inför nästkommande läsår. Du söker genom att fylla i ett formulär som finns här på hemsidan. När du fyllt i detta skall det skrivas ut, skrivas under och skickas på post till Helsjön folkhögskola, Helsjön 1, 519 90 Horred. När ansökningarna kommit in läses dem igenom. Du blir kallad till en intervju i respektive stift. När alla intervjuer är genomförda sätter sig handläggaren med samtliga ansökningshandlingar och försöker matcha de sökande och deras önskemål med de behov och önskemål församlingarna har. Därefter presenteras en förslagsplacering som både volontär och församling måste tacka ja till för att den skall bli permanent.

 

När börjar mitt år som volontär?
Året som volontär i ungresurs.nu börjar i mitten av augusti och avslutas i mitten av juni. Start- och slutdatum varierar i samråd med din församling, men kom ihåg att det är obligatoriskt att delta i introduktions- och avslutningskurs.

 

Läs gärna vidare