Kontakta mig

 

Verifiera och skicka

För volontärer

forvolontarer-ung-resursÄr du eller vill du bli volontär?

Under minst tio månader får du som ungresurs möjlighet att ta del av kyrkans och församlingens liv och verksamhet. Arbetsuppgifter varierar beroende på vilken typ av församling du blir placerad i. Vanligt förekommande är verksamheter som riktar sig till barn och unga men det kan också handla om körer, verksamhet för äldre, vaktmästaruppgifter etc. Du har själv möjlighet att i din ansökan ange vilka typer av verksamheter du är intresserad av.

Förutom den dagliga verksamheten i församlingen innehåller året 15 kursdagar tillsammans med de andra volontärerna, möjlighet till bibelfördjupning exempelvis via Göteborgs stifts Bibelskola samt kontinuerliga samtal med handledare och stiftskontakt.

Läs gärna mer om vad ungresurs innebär under Om ungresurs.

Här hittar du diverse länkar som kan vara bra att kika in på, vare sig du gör ditt år som ungresurs just nu eller funderar på det.

Almanacka för läsåret 2018-2019>>

Tips och idéer >>

”Så var mitt år”>>