fbpx

Kontakta mig

 

Verifiera och skicka

Om ungresurs.nu

Vad är ungresurs.nu?

Ungresurs.nu är ett volontärår för unga människor i Svenska kyrkan där du under minst tio månader arvoderat får möjlighet att ta del av kyrkans och en församlings liv och verksamhet. Praktikuppgifter varierar beroende på vilken församling du blir placerad i, vanligt förekommande är verksamheter som riktar sig till barn och unga men det kan också handla om körer, verksamhet för äldre, vaktmästaruppgifter etc. Förutom den dagliga verksamheten innehåller året 18 kursdagar tillsammans med de andra volontärerna, möjlighet till bibelfördjupning samt kontinuerliga samtal med handledare och stiftskontakt.

 

Mer information

Kurstillfällen och handledning
Förutom den dagliga verksamheten i församlingen innehåller året 18 kursdagar tillsammans med de andra volontärerna fördelade på fyra tillfällen. Volontärerna har även möjlighet till bibelfördjupning och andlig utveckling, exempelvis via Göteborgs stifts bibelskola ”Möte med Matteus”. Det ingår även att ha kontinuerliga samtal med handledare samt att få praktikplatsbesök av stiftskontakt. Under året uppmuntras volontärerna också att anordna egna träffar, delta i varandras aktiviteter eller på andra sätt stötta varandra.

Gudsbild, församlingssyn, människosyn och Bibelsyn är de ämnen som är mest centrala och som tillsammans formar kyrkans liv, verksamhet och inriktning. Under ditt år som ungresurs får du möjlighet att reflektera över dessa. Ungresurs genomförs som en folkhögskolekurs i samverkan mellan Göteborgs stift, Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift och Helsjöns folkhögskola.

 

Boende och ekonomisk ersättning
Det är församlingens ansvar att ordna med boende för dig som volontär. I vissa fall har man en egen lägenhet, i andra fall väljer församlingar att dela på en större lägenhet där unga kan dela boende.

Fickpengen är på 6800:- i månaden innan skatt. Vad det innebär efter skatt varierar beroende på vad du tjänat tidigare under året eller kommer att tjäna efter volontärårets slut. Lättast är att du själv tar kontakt med Skatteverket om du vill ha aktuella siffror för just dig. Du förmånsbeskattas för bostaden, det innebär att du betalar en del i skatt på grund av att du får tillgång till bostad utan hyreskostnad.

 

Praktik och intyg
Du är i regel ensam som volontär i den församling du blir placerad i. Praktiken varierar beroende på vilken typ av församling du blir placerad i. Vanligt förekommande är verksamheter som riktar sig till barn, musik, ungdom och konfirmand. Men det kan också handla om körer, verksamhet för äldre, information, vaktmästaruppgifter, fastighet, It och information etc. Du har själv möjlighet att i din ansökan ange vilka typer av verksamheter du är intresserad av.

Som volontär i ungresurs får du ett intyg från handläggaren att du fullgjort ditt år. Församlingen ska också ge ett intyg till volontären där det mer konkret framgår vad praktiken bestått av. Den som under året behöver ett intyg för att söka utbildning eller arbete kan kontakta handläggaren.

 

Organisation
Ungresurs.nu är ett samarbete mellan Göteborgs stift, Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift och Helsjöns folkhögskola. Den strategiska ledningen görs av en styrgrupp som består av 5-6 personer med representanter från de tre huvudmännen, kursledning, de nuvarande handledarna samt tidigare volontär. Denna grupp utses av distriktsstyrelsen för Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift. Sammankallande är den administrativt ansvarige handläggaren som är stiftskonsulent för Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift.

För de volontärer som gör sitt år som ungresurs i ett annat stift finns en stiftskontakt i respektive stift. Denne ansvarar för att intervjua de ungdomar som har sökt till ungresurs. Stiftskontakten besöker också volontärer och församlingar någon gång under november/december men finns även tillgänglig vid frågor och problem under året.

Kursledningen består av en representant från Helsjöns folkhögskola och en representant från Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift. Denna ledning ansvarar för upplägg, planering och genomförande av kurserna utifrån fastställd kursplan.

 

Historik
Ungresurs.nu – volontärår i Svenska kyrkan genomförs som en folkhögskolekurs i samverkan mellan Göteborgs stift, Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift och Helsjöns folkhögskola. Idén kommer ursprungligen ifrån Tyskland och sedan 1968 har drygt 3000 ungdomar gjort en insats inom Svenska kyrkan.

Volontäråret i Svenska kyrkan
Svenska Kyrkans Unga och Svenska kyrkan har under många år bedrivit Volontäråret som ett nationellt praktikprogram. Verksamheten har funnits sedan 1968 i varierande former. Volontäråret har varit ett viktigt bidrag till vår kyrka. Det har varit ett sätt att som ung person få chans att komma ut i en församling och ta del av Svenska kyrkan. Helst i en församling där en inte är uppvuxen för att vidga sitt perspektiv. Volontären fick chans att upptäcka och dela kristen tro. Efter en tids utvecklingsarbete beslutade sig Svenska kyrkan och Svenska Kyrkans Unga för att lägga ner Volontäråret som nationellt program från och med höstterminen 2012.

Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift, tillsammans med flera andra aktörer b.la. Helsjöns folkhögskola, församlingar och handledare i Göteborgs stift, ville fortsätta med programmet och Volontäråret Göteborg tog vid. Med ungefär samma upplägg som tidigare administrerades året från Göteborg och de flesta församlingarna med volontärer fanns även i Göteborg. Under året beslutade man sig även för en nystart under nytt namn: ungresurs.nu – volontärår i Svenska kyrkan tog vid höstterminen 2013. Inför Kyrkomötet 2017 arbetades det på nationell nivå med att utreda möjligheterna för ett nationellt drivet volontärår. Vi fortsätter med ungresurs.nu utifrån Göteborg tills vidare. 2018-11-21 togs beslut på kyrkomötet om att stötta ungresurs.nu ekonomiskt för att förstärka och utveckla sitt volontärår. Vi blir beviljade 1 miljon om året i totalt 3 år dvs 3 miljoner sammanlagt.

Ungresurs utanför Göteborgs stift
För närvarande har vi församlingar i Skara och Strängnäs stift. Vi har även utbyte med Göteborgs stifts vänstift i Berlin-Brandenburg. Vi ser gärna att ungresurs växer i fler stift. Hör gärna av er till oss.

 

Informationsmaterial och kommunikation
Vill du marknadsföra ungresurs.nu i olika sammanhang så finns en del material du kan använda dig av. Här på hemsidan kan du ladda ner affischer, flyers samt tryckfärdiga pdf-filer för att själv kunna beställa eller skriva ut rollups och vykort. Här hittar du också logotyp, information kring grafisk profil och sociala medier.

Informationsmaterial och kommunikation

Vill du ha hjälp med att beställa material, kontakta oss på info@ungresurs.nu.